Sản phẩm

Đạm thô:

>= 12%

Béo thô:

>= 12%

Độ ẩm:

<= 12%

Xơ thô:

<= 9%

Tro thô:

<= 9%

Cát sạn:

<= 1%

Chỉ số axit:

<= 30mgKOH/g

Chỉ tiêu cảm quan: Dạng bột hạt nhỏ thô mịn, màu vàng nhạt, mùi thơm đặc trưng, không có mùi lạ.

Asen tổng số (As): <= 2ppm

Chì (Pb): <= 10ppm

Aflatoxin B1: <= 30ppp

Chỉ số Peroxit: <= 40 meq/kg dầu

Salmonella: Không phát hiện/25g

Không chứa dư lượng thuốc BVTV theo quy định hiện hành.

Chúng tôi cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm theo đúng tiêu chí công bố nêu trên.

Xem thêm

Đạm thô:

>= 7%

Béo thô:

>= 1%

Độ ẩm:

>= 14%

Xơ thô:

<= 2%

Tro thô:

<= 1%

Tinh bột:

>= 70%

Chì (Pb):

<= 10ppm

Chỉ tiêu cảm quan: Dạng hạt nhỏ, màu trắng, mùi thơm đặc trưng, không có mùi lạ.

Cát sạn: <= 1%

Chỉ số Peroxit: <= 40 meq/kg dầu

Aflatoxin B1: <= 30ppp

Salmonella: Không phát hiện/25g

Không có dư lượng thuốc BVTV theo quy định hiện hành.

Chúng tôi cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm theo đúng tiêu chí công bố nêu trên.

Xem thêm

Đạm thô:

>= 60%

Béo thô:

<=12%

Độ ẩm:

<= 10%

TVB-N:

<= 80mgN/100g

Tro thô:

<= 23%

Cát sạn:

<= 1%

Muối (NaCl):

<= 1%

Asen tổng số (As):

<= 25ppm

Chỉ tiêu cảm quan: Dạng bột hạt nhỏ thô mịn, màu vàng nâu, mùi thơm đặc trưng, không có mùi lạ.

Cadimi (Cd): <= 2ppm

Chì (Pb): <= 2ppm

Thủy ngân (Hg): <= 0.5ppm

E.coli: Không phát hiện/1g

Salmonella: không phát hiện/25g

BHT: 150-300ppm

Chúng tôi cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm theo đúng tiêu chí công bố nêu trên.

Xem thêm

Đạm thô:

>= 10%

Béo thô:

>= 7%

Độ ẩm:

<= 12%

Xơ thô:

<= 6%

Tro thô:

<= 7%

Cát sạn:

<= 1%

Chỉ tiêu cảm quan: Dạng bột hạt nhỏ thô mịn, màu vàng nhạt hoặc trắng, mùi thơm đặc trưng, không có mùi lạ.

Chỉ số xit: <= 15mgKOH/g

Asen tổng số (As): <= 2ppm

Chì (Pb): <= 10ppm

Aflatoxin B1: <= 30ppp

Chỉ số peroxit: <= 40 meq/kg dầu

Salmonella: không phát hiện/25g

Chúng tôi cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm theo đúng tiêu chí công bố nêu trên.

Xem thêm

Béo thô:

>= 99%

Độ ẩm:

<= 1%

Chỉ số Acid:

<= 3mg KOH/g

Chỉ số iod:

<= 60gI2/100g

Chỉ số xà phòng hóa:

<= 210 gKOH/g

Chỉ tiêu cảm quan: dung dịch dạng lỏng, màu vàng nhạt, mùi thơm đặc trưng, không có mùi lạ.

Asen tổng số (As): <= 25ppm

Chỉ số peroxit: <= 40 meq/kg dầu

E.coli: không phát hiện/1g

Salmonella: không phát hiện/25g

Tạp chất không hòa tan: <= 1%

Chúng tôi cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm theo đúng tiêu chí công bố nêu trên.

Xem thêm

    Apply CV

    Please fill in the information and attach your CV below, HR department will contact you as soon as possible.