Trải qua rất nhiều quy trình kiểm định nghiêm ngặt, Công ty Thanh Khôi đã đạt được nhiều Chứng nhận giá trị do các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Có thể kể đến như ISCC EU, ISO 14001, ISO 22000, MARINTRUST, Chứng nhận Hợp quy...v.v

    Apply CV

    Please fill in the information and attach your CV below, HR department will contact you as soon as possible.